English pleace!

Forside

Rapportere

Se på data

Hjelp/FAQ

post@ringmerking.no

 
  Epost: Passord:
Colour Ringing

Denne siden er laget for å forenkle innleggelsen av fugler med ring som en finner eller leser av. Om du velger å registrere deg vil du kunne se hvor fuglen er merket og tidligere kontrollert rett etter at du har lagt inn informasjonen om funnet ditt.Her finner du de største prosjektene
- Måker (utenom krykkje med svart ring med 3 tegn) med fargeringer som følger:
Lysblå ring med svart skrift for store måker.
Blå ring med hvit skrift for store måker.
Svart ring med hvit skrift for store måker.
Hvit ring med svart skrift for små måker.
Grønn ring med hvit skrift for små måker.
Hvit ring med svart skrift for silde- og gråmåker. 68 ind. merket med JAnn (hvor nn er tall)
Alle disse ringene er kodet med fire (eller fem for svart med hvit skrift og hvit med svart skrift) bokstaver og tall og begynner alltid med bokstaven "J".
Rapporter måker her

- Svaner med følgende ringkombinasjon:
Svart ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med tre eller fire tegn.
Rapporter svaner her

- Hvitkinngås med fargeringer som følger:
Grå ring med svart skrift
Alle disse ringene er kodet med tre bokstaver.
Rapporter hvitkinngjess her

- Sot- og sivhøne med følgende ringkombinasjon:
Grønn ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med fire tegn.
Rapporter sot- og sivhøne her

- Trane med følgende ringkombinasjon:
Tre fargeringer på tibia på hver fot og metallring på ters.
Ingen av ringene er kodet med tegn.
Rapporter trane her

- Kråke og kornkråke med følgende ringkombinasjon:
Hvit ring med svart skrift.
Begynner med A og tre nummer (A000-A299).
Rapporter kråke og kornkråke her
Informasjon om hvem du skal kontakte for andre typer fugler med andre typer fargeringer finner du på "European colour-ring Birding" www.cr-birding.org. Du finner også en fargemerkingsguid på http://www.crb-photoguide.com. Har du en metallring du vil rapportere kan den sendes inn til Stavanger Museum på deres skjema: www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/fugl/ringmerking/Rapport_gjenfunn.htm

Har du et fargemerkingsprosjekt?
Vi satser på at flere merkeprosjekter vil komme til etter hvert. Har du et prosjekt som du ønsker å ha med på denne siden er det bare å ta kontakt med administrator post@ringmerking.no. De eneste kravene er at fargekodene må være slik at hver fugl har sin individuelle kode og at prosjektet er godkjent i forhold til EURING og Ringmerkingssentralen for å unngå overlappinger av koder. Prosjektene på denne siden er hovedsakelig norskmerkede fugler, men prosjekter fra andre land kan vurderes om de passer.

Forslag til forbedringer
Denne siden vil være under kontinuerlig oppdatering. Har du forslag til hva som kan forbedres på siden eller andre forslag og ideer? Da er det bare til å kontakte administrator post@ringmerking.no med din ide så ser vi hva vi kan få til.

Hvem står bak ringmerking.no
Denne nettsiden er laget av OK Bjørnstad i samarbeid med Museum Stavanger, Miljødirektoratet og ringmerkere som driver med fargeringmerking av fugler. Hvert fargemerkingsprosjekt har sine administratorer som kvalitetssjekker observasjoner som kommer inn. Avlesninger og gjenfunn blir regelmessig sendt til Museum Stavanger. Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@ringmerking.no.