English pleace!

Forside

Rapportere

Se på data

Hjelp/FAQ

post@ringmerking.no

 
  Epost: Passord:
Rapportere

Informasjon Registrer bruker Avlesning av fargemerke Annen rapportering Enkel rapportering
Informasjon om rapportering

Du kan bruke tre metoder til å rapportere en ring. Her kommer en kort beskrivelse av metodene:

1)
- Forenklet utgave for de som har avlesning av levende fugler med fargeringer i felt.
- Du må registrere deg som bruker med passord.
- Du får umiddelbart svar på hvor fuglen er ringmerket (viss dataene er kommet inn) og om den er kontrollert/avlest tidligere.
- Du kan senere logge deg inn og følge med om det er kommet inn nyere kontroller av denne fuglen.
- Du kan sette deg opp til å få mailvarsling om det kommer nye kontroller på rapporteringer du har gjort.
Du kan søke om å få tilgang til å legge inn flere funn på en gang:
- For å få denne tilgangen må du først godkjennes av administrator.

2)
- Her skal alle som ikke er fargemerkede fugler avlest i felt rapporteres.
- Ringmerkere og erfarne avlesere anbefales å bruke denne varianten.
- Ellers som ovenfor.

3) Vi foretrekker at du bruker en av de to første alternativene.
- Den enkle metoden krever ikke at du registrerer deg som bruker.
- Du kan velge om du vil ha svar på epost eller vanlig post.
- Du får beskjed om alle funn av denne merkingen til nå, men du får ikke noe mer oppfølging.
- Du får ikke beskjed før den er blitt sjekket av en administrator.
- Du kan ikke følge mer med fuglen på internett.