English pleace!

Forside

Rapportere

Se på data

Hjelp/FAQ

post@ringmerking.no

 
  Epost: Passord: Glemt passordet ditt? Registrer deg som ny bruker
Colour Ringing

Denne siden er laget for å forenkle innleggelsen av fugler med ring som en finner eller leser av. Om du velger å registrere deg vil du kunne se hvor fuglen er merket og tidligere kontrollert rett etter at du har lagt inn informasjonen om funnet ditt.

Hva som kan rapporteres her
Det som foreløpig kan rapporteres her er:
- Måker (utenom krykkje med svart ring med 3 tegn) med fargeringer som følger:
Lysblå ring med svart skrift for store måker.
Blå ring med hvit skrift for store måker.
Svart ring med hvit skrift for store måker.
Hvit ring med svart skrift for små måker.
Grønn ring med hvit skrift for små måker.
Hvit ring med svart skrift for silde- og gråmåker. 68 ind. merket med JAnn (hvor nn er tall)
Alle disse ringene er kodet med fire (eller fem for svart med hvit skrift og hvit med svart skrift) bokstaver og tall og begynner alltid med bokstaven "J".
Rapporter måker her

- Svaner med følgende ringkombinasjon:
Svart ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med tre eller fire tegn.
Rapporter svaner her

- Sædgås med fargeringer som følger:
Gul halsring med svart skrift (i serien X00-X99) og Svart halsring med hvit skrift (i serien A00-A99)
Alle disse ringene er kodet med en bokstav og to tall.
Rapporter sædgjess med gul ring her
Rapporter sædgjess med svart ring her
Les mer om prosjektet her: http://www.birdlife.no/prosjekter/sadgaas.php

- Dverggås med fargeringer som følger:
Svart halsring med hvit skrift (i serien A00-A99) og fargeringkombinasjon på fot
Rapporter dverggjess med svart halsring her
Rapporter dverggjess med fargeringkombinasjon på fot her

- Hvitkinngås med fargeringer som følger:
Grå ring med svart skrift
Alle disse ringene er kodet med tre bokstaver.
Rapporter hvitkinngjess her

- Storskarv med følgende ringkombinasjon:
Svart ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med tre bokstaver.
Rapporter storskarv her

- Toppskarv med følgende ringkombinasjon:
Grønn ring med hvit skrift
Gul ring med svart skrift
Alle disse ringene er kodet med 2 tegn.
Rapporter toppskarv med grønn ring her
Rapporter toppskarv med gul ring her

- Fiskeørn med følgende ringkombinasjon:
Svart ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med 2 tegn
Rapporter fiskeørn her
Hvit ring med svart skrift
Alle disse ringene er kodet med 3 tegn
Rapporter fiskeørn her

- Sivhauk med følgende ringkombinasjon:
Rød ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med 3 tegn
Rapporter sivhauk her

- Spurvehauk med følgende ringkombinasjon:
Grønn ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med fire bokstaver som begynner på J
Rapporter spurvehauk her

- Vannrikse med følgende ringkombinasjon:
Kombinasjon av en fargering på øvre fot og en til tre fargeringer på nedre fot
Ingen av fargeringene er kodet med tegn.
Rapporter vannrikser her

- Sot- og sivhøne med følgende ringkombinasjon:
Grønn ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med fire tegn.
Rapporter sot- og sivhøne her

- Trane med følgende ringkombinasjon:
Tre fargeringer på tibia på hver fot og metallring på ters.
Ingen av ringene er kodet med tegn.
Rapporter trane her

- Tjeld med følgende ringkombinasjon:
Grønn ring med hvit skrift
Alle disse ringene er kodet med fire tegn og begynner med "T".
Rapporter tjeld her

- Boltit med følgende ringkombinasjon:
Venstre: Svart og metall, Høyre: Gul ring med svart skrift
Koden består av to bokstaver.
Rapporter boltit her

- Vipe med følgende ringkombinasjon:
Hvit ring med svart skrift
Alle disse ringene er kodet med fire tegn og begynner med "J".
Rapporter viper her

- Temmincksnipe med følgende ringkombinasjon:
Temmincksnipene er fargemerket i Finnmark. Desse har 3 fargeringer og metallring, to på hver fot. Det er brukt lilla eller limegrønn over metallringen som prosjektkode.
Rapporter temmincksniper her

- Fjæreplytt med følgende 3 ringkombinasjon:
Fargemerkede fjæreplytt. Oransje flagg høyre øvre fot med 3 tegn. Gul ring på øvre venstre fot. Metallring på nedre venstre fot. 1) På venstre tars er en vanlig metallring. På venstre tibia er en gul fargering. På høre tibia er et oransje flagg med tre svarte bokstaver.
Rapporter orange flagg her
Fargemerkede fjæreplytt. Lysgrønt flagg høyre øvre fot med 3 svarte tegn. Orange ring på øvre venstre fot. Metallring på nedre venstre fot. 2) På venstre tars er en vanlig metallring. På venstre tibia er en orange fargering. På høre tibia er et lys grønt flagg med tre svarte bokstaver.
Rapporter lys grønt flagg her
Fargemerkede fjæreplytt. Grønt flagg høyre øvre fot med 3 hvite tegn. Orange ring på øvre venstre fot. Metallring på nedre venstre fot. 3) På venstre tars er en vanlig metallring. På venstre tibia er en orange fargering. På høre tibia er et grønt flagg med tre hvite bokstaver.
Rapporter grønt flagg her
Fargemerkede fjæreplytt. Gult flagg høyre øvre fot med 3 svarte tegn. Rød ring på øvre venstre fot. Metallring på nedre venstre fot. 3) På venstre tars er en vanlig metallring. På venstre tibia er en rød fargering. På høre tibia er et gult flagg med tre svarte bokstaver.
Rapporter gult flagg her

- Lappspove med følgende ringkombinasjon:
Hvit ring med svart skrift
Alle disse ringene er kodet med fire tegn og begynner med "JJ".
Rapporter lappspover her

- Måker (utenom krykkje med svart ring med 3 tegn) med fargeringer som følger:
Lysblå ring med svart skrift for store måker.
Blå ring med hvit skrift for store måker.
Svart ring med hvit skrift for store måker.
Hvit ring med svart skrift for små måker.
Grønn ring med hvit skrift for små måker.
Hvit ring med svart skrift for silde- og gråmåker. 68 ind. merket med JAnn (hvor nn er tall)
Alle disse ringene er kodet med fire (eller fem for svart med hvit skrift og hvit med svart skrift) bokstaver og tall og begynner alltid med bokstaven "J".
Rapporter måker her

- Polarmåke med følgende ringkombinasjon:
Rød ring med hvit skrift.
To bokstaver.
Polarmåker med svart ring rapporteres sammen i prosjektet måker ovenfor.
Rapporter polarmåker her

- Krykkje med følgende ringkombinasjon:
Svart ring med hvit skrift.
Tre tegn som begynner med bokstaven "K".
Rapporter krykkjer her

- Makrell- og rødnebbterne med følgende ringkombinasjon:
Svart ring med hvit skrift.
Tre tegn som begynner med "J" eller "K".
Rapporter terner her

- Linerle med følgende ringkombinasjon:
Gul ring med svart skrift.
Tre tegn.
Rapporter linerler her

- Steinskvett med følgende ringkombinasjon:
Gul ring med svart skrift.
Tre bokstaver.
Rapporter steinskvett her

- Skjeggmeis med følgende ringkombinasjon:
Hvit ring med svart skrift.
Tre tegn.
Rapporter skjeggmeis her

- Kråke og kornkråke med følgende ringkombinasjon:
Hvit ring med svart skrift.
Begynner med A og tre nummer (A000-A299).
Rapporter kråke og kornkråke her


Informasjon om hvem du skal kontakte for andre typer fugler med andre typer fargeringer finner du på "European colour-ring Birding" www.cr-birding.org. Du finner også en fargemerkingsguid på http://www.crb-photoguide.com. Har du en metallring du vil rapportere kan den sendes inn til Stavanger Museum på deres skjema: www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/fugl/ringmerking/Rapport_gjenfunn.htm

Polarsniper med gult flagg.
I mai 2006 - 2009 ble ca 1 800 polarsniper fargemerket i Porsangerfjorden. Det er brukt et gult flagg på venstre tibea med tre svarte bokstaver og en rød ring på høyre tibea. Ca 40 har blitt lest av i Nord-Norge utenom Porsangerfjorden og over 100 i utlandet.

Vennligst send observasjoner til Jim Wilson jimwils@frisurf.no (Adresse: Sandneset, 8380 Ramberg). Dersom det ikke er mulig å lese av bokstavene, er vi fortsatt interessert i å motta observasjoner av fugler med en gul flagg.

Resultatene fra prosjektet er publisert hvert år i desember i Wader Study Group Bulletin – the international journal of shorebird science. Les mer her.

Har du et fargemerkingsprosjekt?
Vi satser på at flere merkeprosjekter vil komme til etter hvert. Har du et prosjekt som du ønsker å ha med på denne siden er det bare å ta kontakt med administrator post@ringmerking.no. De eneste kravene er at fargekodene må være slik at hver fugl har sin individuelle kode og at prosjektet er godkjent i forhold til EURING og Ringmerkingssentralen for å unngå overlappinger av koder. Prosjektene på denne siden er hovedsaklig norskmerkede fugler, men prosjekter fra andre land kan vurderes om de passer.

Forslag til forbedringer
Denne siden vil være under kontinuerlig oppdatering. Har du forslag til hva som kan forbedres på siden eller andre forslag og ideer? Da er det bare til å kontakte administrator post@ringmerking.no med din ide så ser vi hva vi kan få til.